Povolanie k Misionárom Saletínom

Možno sa pýtaš, čo by si mal robiť so svojim životom? Ako by si ho mal realizovať? Vieš pri tom veľmi dobre, že to musí byť niečo opravdivé, jedinečné, cenné. Život je len jeden. Uvedomuješ si, že ten tvoj nechceš prežiť len tak na polovicu, venujúc sa zbytočnostiam…
Bez okolkov ti poviem, že v tejto veci ťa nikto nezastúpi. Sám musíš nájsť odpoveď. Môžem ti však povedať niečo o nás, kto sme a kde ideme.

Pokračovať v čítaní „Povolanie k Misionárom Saletínom“

List sv. Jána Pavla II. na 150. výročie zjavenia

Diecéza Grenoble, misionári saletíni a početní veriaci po celom svete v tomto roku slávnostne oslavujú 150. výročie zjavenia Panny Márie v tomto alpskom kraji, z ktorého neprestáva vyžarovať jej posolstvo. Táto spomienka môže byť bohatá na milosti. Preto sa túžim spojiť s pútnikmi, ktorí si prichádzajú  uctiť Pannu Máriu, Zmieriteľku hriešnikov.

Pokračovať v čítaní „List sv. Jána Pavla II. na 150. výročie zjavenia“

História rehole

Rehoľná spoločnosť Misionárov saletínov vznikla v polovici XIX. storočia vo Francúzku v dôsledku zjavenia sa Panny Márie 19.09.1846 v La Salette.

Biskup z Grenoble uznal po piatich rokoch 19. septembra 1851, zjavenie za nepochybne pravdivé, 25. mája 1852 položil základný kameň pod stavbu kostola na hore Zjavenia a výstavba bola ukončená v roku 1865. 20. augusta 1879 bol kostol konsekrovaný a dostal titul baziliky, teda privilegovaného miesta zhromažďovania sa ľudu Božieho. Táto stavba v ťažko prístupných horách je dodnes svedectvom náboženskej obnovy, obetavosti a zároveň nadšenia po zjavení v La Salette. 

Pokračovať v čítaní „História rehole“

Melania Calvat

Narodenie a škola

Melania Calvatová sa narodila v Corpse 7. 11. 1831 ako štvrté z jedenástich detí. Po zjavení ešte do polovice decembra zostala v Ablandinse a potom – ako i Maximin, sa dostala do školy rehoľných sestier v Corpse. V r. 1851 prijala v hlavnom dome sestier Božej Prozreteľnosti v Corence pri Grenoble reholné oblečenie i meno Mária z kríža. Tu nie zo svojej viny bola Melania zle vedená. Keďže jej rehoľný život veľmi sťažovali početné návštevy, a aj zo zdravotných dôvodov nebola pripustená k zloženiu rehoľných sľubov. Na krátky čas sa vrátila do Corpsu, odkiaľ ju istý anglický prelát – konajúc v La Salette púť – s povolením biskupa z Grenoble zobral so sebou na konci r. 1854 do Anglicka. Tam vstúpila ku karmelitánkam v Darlingtone. Napokon po šiestich rokoch jej predsa len dovolili aby sa vrátila do Francúzska.

Pokračovať v čítaní „Melania Calvat“

Maximin Giraud

Maximin Giraud sa narodil 27. 8. 1835 v Corpse. Po zjavení sa dostal v svojej rodnej obci do školy vedenej rehoľnými sestrami. V r. 1850, po návšteve sv. farára z Arsu prežil duchovné cvičenia vo Veľkej Kartúzii pri Grenoble a prihlásil sa do malého seminára. V tom čase Maximin odcestoval do Ríma, aby tam vyzbieral peniaze na hlavný oltár do baziliky v La Salette. Vtedy l Oservatore Romano urobilo vo Vatikáne zbierku a vyzvalo celý katolícky svet, aby sa zapojil. Maximin sa v r. 1856 presťahoval do Daxu, a potom do Aire-Sur-ľAdour – do seminára, kde prednášal P. Champon. Keď pochopil, že nemá povolanie ku kňažstvu, začal v r. 1859 v Paríži študovať medicínu a pridŕžal sa nádeje, že možno neskôr odcestuje na misiu. Napokon po dvoch rokoch pochopil, že ani na túto profesiu nie je súci. Ďalšie roky prežil Maximin Giraud ako súkromný učiteľ a kvôli mnohým ťažkostiam podliehal chorobám astme a reume, ktoré sa časom zhoršovali. V r. 1865 sa v Ríme prihlásil do pápežskej gardy, no bol v nej len šesť mesiacov, lebo mal problémy s dodržaním náročnej vojenskej disciplíny. Opäť sa vrátil  do Paríža k rodine Jourdainovcov, priateľom, s ktorými sa v r. 1869 presťahoval do svojej rodnej obce – Corpsu.

Pokračovať v čítaní „Maximin Giraud“

Zmysel posolstva

Zjavenie v La Salette nepatrí k depozitu viery. Je znamením, o ktorom treba  rozjímať a nad ktorým sa môžeme zamýšľať. Možno ho prijať a možno ho aj neprijať. Napriek tomu v oboch prípadoch treba byť dobre informovaným. Mať triezvy úsudok a jasnú vieru. Týmto sa riadila aj Cirkev, keď ústami oprávneného biskupa oznámila, že toto zjavenie má všetky znaky pravdy. Veriaci ho môžu prijať ako isté a nesporné. Pochopiť udalosti zjavenia nie je možné bez odvolania sa na pôsobenie Ducha Svätého. Tak tomu bolo v začiatkoch Cirkvi, tak je tomu i dnes. 19. septembra 1846 nám Boh zoslal posolstvo, ktoré môžeme rozlúštiť podľa Biblie, preto sa nad ním zamyslime. Má čo povedať ľuďom aj v súčasnej dobe. 

Pokračovať v čítaní „Zmysel posolstva“

Rozhodnutie biskupa o pravdivosti zjavenia

Preskúmať a vyhodnocovať zjavenie Panny Márie je oprávnený biskup diecézy, v ktorej sa udialo. Biskup, ako oficiálny reprezentant celej Cirkvi, v tom prípade zodpovedá za podrobné preskúmanie faktov a ich potvrdenie s prirodzenou istotou, ktorá je spojená s dokázaním týchto faktov. 

Pokračovať v čítaní „Rozhodnutie biskupa o pravdivosti zjavenia“