Melania Calvat

Narodenie a škola

Melania Calvatová sa narodila v Corpse 7. 11. 1831 ako štvrté z jedenástich detí. Po zjavení ešte do polovice decembra zostala v Ablandinse a potom – ako i Maximin, sa dostala do školy rehoľných sestier v Corpse. V r. 1851 prijala v hlavnom dome sestier Božej Prozreteľnosti v Corence pri Grenoble reholné oblečenie i meno Mária z kríža. Tu nie zo svojej viny bola Melania zle vedená. Keďže jej rehoľný život veľmi sťažovali početné návštevy, a aj zo zdravotných dôvodov nebola pripustená k zloženiu rehoľných sľubov. Na krátky čas sa vrátila do Corpsu, odkiaľ ju istý anglický prelát – konajúc v La Salette púť – s povolením biskupa z Grenoble zobral so sebou na konci r. 1854 do Anglicka. Tam vstúpila ku karmelitánkam v Darlingtone. Napokon po šiestich rokoch jej predsa len dovolili aby sa vrátila do Francúzska.

Pokračovať v čítaní „Melania Calvat“

Maximin Giraud

Maximin Giraud sa narodil 27. 8. 1835 v Corpse. Po zjavení sa dostal v svojej rodnej obci do školy vedenej rehoľnými sestrami. V r. 1850, po návšteve sv. farára z Arsu prežil duchovné cvičenia vo Veľkej Kartúzii pri Grenoble a prihlásil sa do malého seminára. V tom čase Maximin odcestoval do Ríma, aby tam vyzbieral peniaze na hlavný oltár do baziliky v La Salette. Vtedy l Oservatore Romano urobilo vo Vatikáne zbierku a vyzvalo celý katolícky svet, aby sa zapojil. Maximin sa v r. 1856 presťahoval do Daxu, a potom do Aire-Sur-ľAdour – do seminára, kde prednášal P. Champon. Keď pochopil, že nemá povolanie ku kňažstvu, začal v r. 1859 v Paríži študovať medicínu a pridŕžal sa nádeje, že možno neskôr odcestuje na misiu. Napokon po dvoch rokoch pochopil, že ani na túto profesiu nie je súci. Ďalšie roky prežil Maximin Giraud ako súkromný učiteľ a kvôli mnohým ťažkostiam podliehal chorobám astme a reume, ktoré sa časom zhoršovali. V r. 1865 sa v Ríme prihlásil do pápežskej gardy, no bol v nej len šesť mesiacov, lebo mal problémy s dodržaním náročnej vojenskej disciplíny. Opäť sa vrátil  do Paríža k rodine Jourdainovcov, priateľom, s ktorými sa v r. 1869 presťahoval do svojej rodnej obce – Corpsu.

Pokračovať v čítaní „Maximin Giraud“

Zmysel posolstva

Zjavenie v La Salette nepatrí k depozitu viery. Je znamením, o ktorom treba  rozjímať a nad ktorým sa môžeme zamýšľať. Možno ho prijať a možno ho aj neprijať. Napriek tomu v oboch prípadoch treba byť dobre informovaným. Mať triezvy úsudok a jasnú vieru. Týmto sa riadila aj Cirkev, keď ústami oprávneného biskupa oznámila, že toto zjavenie má všetky znaky pravdy. Veriaci ho môžu prijať ako isté a nesporné. Pochopiť udalosti zjavenia nie je možné bez odvolania sa na pôsobenie Ducha Svätého. Tak tomu bolo v začiatkoch Cirkvi, tak je tomu i dnes. 19. septembra 1846 nám Boh zoslal posolstvo, ktoré môžeme rozlúštiť podľa Biblie, preto sa nad ním zamyslime. Má čo povedať ľuďom aj v súčasnej dobe. 

Pokračovať v čítaní „Zmysel posolstva“

Rozhodnutie biskupa o pravdivosti zjavenia

Preskúmať a vyhodnocovať zjavenie Panny Márie je oprávnený biskup diecézy, v ktorej sa udialo. Biskup, ako oficiálny reprezentant celej Cirkvi, v tom prípade zodpovedá za podrobné preskúmanie faktov a ich potvrdenie s prirodzenou istotou, ktorá je spojená s dokázaním týchto faktov. 

Pokračovať v čítaní „Rozhodnutie biskupa o pravdivosti zjavenia“