Saletíni na Slovensku

Členovia rehole saletínov začali šíriť úctu k Matke Božej z La Salette aj na Slovensku. V Považskej Bystrici v kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet sa nachádza obraz Plačúcej Matky, ktorý posvätil v roku  1992 generálny predstavený rehole.  Na tomto mieste pôsobia misionári saletíni od roku 1990.

Od roku 1991 misionári saletíni začali pôsobiť vo farnosti Považské Podhradie, kde  v kostole sv. Ladislava sa nachádza kaplnka Matky Božej lasaletskej, posvätená otcom biskupom 19. septembra 1992. Okrem toho  za kostolom sa nachádza kalvária so sochami Panny Márie lasaletskej a pastierikov a lasaletský kríž. Rozhodnutím biskupského úradu v Nitre 1. júla 2002 ukončili misionári saletíni pôsobenie v tejto farnosti.

Koncom roka 1992 a začiatkom roka 1993 pôsobili vo farnosti Klokočov.

V roku 1993 saletíni začali pracovať v diecéze Banská Bystrica vo farnosti Chrenovec – Brusno. V rokoch 2002-2007 pôsobili v Čeríne – Čačíne pri Banskej Bystrici.

V roku 2002 začali pôsobiť v  Bratislavsko-trnavskej diecéze vo farnosti Maňa. Neskôr táto farnosť prešla do nitrianskej diecézy. Od 1. júla 2013 roku misionári saletíni už nepôsobia vo farnosti Maňa.